*** Джйотиша -- Ведическая астрология ***

Аматйа-Карака — Вторая по числу градусов граха (планета) в системе Чара-Карак, показатель положения в обществе

You could leave a comment if you were logged in.
аматйа-карака.txt · Last modified: 2018/02/20 15:33 (external edit)
GNU Free Documentation License 1.3
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5