Шакра-Вахана-aмша

  Амша (варга) грахи [планеты] Шакра-Вахана в системе Даша-Варга, см. Шакра-Вахана

глоссарий