Париджата-aмша

  Амша (варга) грахи [планеты] Париджата в системе Даша-Варга, см. Париджата

глоссарий